Niezwykła popularność radia i możliwość słuchania go praktycznie w każdym miejscu, spowodowało, że także w tym medium na dobre zagościła reklama.

Pierwsza reklamę radiową wyemitowano w amerykańskim radiu ponad 60 lat temu. Przez ten czas wszyscy niejednokrotnie mieli okazje przekonać się o niezwykłej mocy pobudzania wyobraźni przez radio.

Naukowcy odkryli, iż wyłączne oddziaływanie słów i dźwięku, przy braku kontaktu wzrokowego, może ułatwić wpływanie na postawy i opinie odbiorców. Radio jest najbardziej intymnym środkiem przekazu, gdyż wykorzystuje głos ludzki, który wprowadza aurę emocjonalności.

Już sam środek przekazu, w którym ukazuje się reklama, daje jej przewagę nad tymi, które ukazują się w innych mediach. Przede wszystkim reklama wyemitowana na antenie radiowej jest odbierana jako mniej irytująca niż ta, z którą spotykamy się w telewizji. Dzięki temu, słuchacze nie są z góry negatywnie nastawieni do spotu i jego treść ma większe szanse na dotarcie do odbiorcy.

Także fakt, iż radio jest traktowane przez wielu ludzi jako wiarygodne i pewne źródło informacji, a także to, iż, przez wybieranie ulubionych stacji, jest ono bardziej osobiste, daje przewagę reklamie radiowej nad tymi zamieszczanymi w prasie.

Reklama nadawana w radiu ma także możliwość dotarcia do większej liczby użytkowników, gdyż radia można słuchać praktycznie wszędzie, a także zdecydowanie więcej ludzi w ciągu dnia słucha radia niż ogląda telewizję.

Reklama radiowa jest także zdecydowanie tańsza, a jej przygotowanie jest mniej czasochłonne niż ma to miejsce w przypadku reklamy prasowej czy telewizyjnej.

Radio pozwala także na elastyczne planowanie emisji reklam. Terminy emisji można dostosować do pory dnia, pory roku, a nawet panującej za oknem pogody. Dzięki temu może ona bardziej sugestywnie oddziaływać na konsumentów.

Reklama radiowa, by była skuteczna musi być przede wszystkim krótka, zwięzła, treściwa i czytelna dla słuchacza. Swoją oryginalnością musi zwracać uwagę odbiorców. Można wykorzystać do tego odpowiednio dobraną muzykę i efekty dźwiękowe.